Onderstaand zijn de instellingen of bedrijven in alfabetische volgorde weergegeven die de stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle op verschillende wijze ondersteunen in het verwezenlijken van haar ambitie.

TOP