About Marian van Galen
Samen werken we aan een circulaire economie, doe je mee? Regio Zwolle wil vooroplopen in de transitie naar een circulaire economie waarin verspilling van materialen en grondstoffen wordt voorkomen en iedereen meedoet. Deze transitie is hard nodig en biedt tegelijkertijd grote kansen voor bedrijven.  Om deze beweging te versnellen, te